Blog-banner

Eco Environment

Eco environment

Wildlife beauties and green areas RIVER GARDEN village designed to bring happiness for your family with its variety of trees, bushes, shrubs and lawn with a wonderful combination of green areas, swimming pools, fountains and rest areas, children’s playgrounds and sports, sand Volleyball fields is created to be super comfortable.

River garden 70 хувь ногоон

ХОТХОНЫ 1 ХҮНД ДУНДЖААР

8 ШИРХЭГ МОД, БУТ, СӨӨГ, 25,3М2 НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ОНОГДОЖ БАЙНА.

Ганцхан ширхэг мод жилд 120 гаруй кг нүүрстөрөгчийг шингээн авч, 104кг хүчилтөрөгч үйлдвэрлэдэг. Энэ бол дөрвөн хүнтэй нэг ам бүл бүтэн жил амьсгалахад хангалттай хүрэлцэх цэвэр агаар юм.

Мод нь зуны улиралд орчныхоошороо тоосны 37%-50%-ийг өөртөө шингээж агаарын чийгийг 15-20% ихэсгэж нарны хэт төөнөлтийг 10-15 дахин бууруулдаг.

Навчит модны титэмдуу шуугианы 26%-ийг шингээж, 74%-ийг ойлгож сарниулахаас гадна орчны дуу шуугианыг 10-20 дицибеллээр бууруулдаг байна

Ганцхан ширхэг мод жилд 120 гаруй кг нүүрстөрөгчийг шингээн авч, 104кг хүчилтөрөгч үйлдвэрлэдэг. Энэ бол дөрвөн хүнтэй нэг ам бүл бүтэн жил амьсгалахад хангалттай хүрэлцэх цэвэр агаар юм.

Мод нь зуны улиралд орчныхоошороо тоосны 37%-50%-ийг өөртөө шингээж агаарын чийгийг 15-20% ихэсгэж нарны хэт төөнөлтийг 10-15 дахин бууруулдаг.

Ногоон байгууламж

Хотхоны мод, сөөгний титэмийн эзлэх талбайгаар 25087м2 ба 1жилд 2,5га ой модтой тэнцэх ба 36сая шоо метр агаар цэвэршүүлж байна. Мөн хотхонд туршилтаар цэнхэр гацуурыг тарьсан ба жилийн өсөлт нь 50см хүртэл амжилттай ургаж байна.