Blog-banner

Room Plan

Room Plan

See our room plans

River garden зураг
Байрны

дугаар

401

Талбайн

хэмжээ

118m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

401 - 118м2
Байрны

дугаар

401

Талбайн

хэмжээ

123m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

401 - 123м2
Байрны

дугаар

401

Талбайн

хэмжээ

166m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

401 - 166м2
Байрны

дугаар

401

Талбайн

хэмжээ

214m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

401 - 214м2
Байрны

дугаар

404

Талбайн

хэмжээ

121m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

404 - 121м2
Байрны

дугаар

404

Талбайн

хэмжээ

170m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

404 - 170м2
Байрны

дугаар

404

Талбайн

хэмжээ

214m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

404 - 214м2
Байрны

дугаар

405

Талбайн

хэмжээ

121m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

405 - 121м2
Байрны

дугаар

405

Талбайн

хэмжээ

170m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

405 - 170м2
Байрны

дугаар

405

Талбайн

хэмжээ

214m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

405 - 214м2
Байрны

дугаар

406

Талбайн

хэмжээ

120.3m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

406 - 120.3m2
Байрны

дугаар

406

Талбайн

хэмжээ

170.3m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

406 - 170.3m2
Байрны

дугаар

406

Талбайн

хэмжээ

216m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

406 - 216m2
Байрны

дугаар

407

Талбайн

хэмжээ

170.3m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

407 - 170.3m2
Байрны

дугаар

407

Талбайн

хэмжээ

120.3m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

407 - 120.3m2