Blog-banner

404-байр

404-р байрны ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТУУД

Өрөөний зохион байгуулалттай танилцах

Байрны

дугаар

404

Талбайн

хэмжээ

170m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

404 - 170м2