Blog-banner

403-р байр

403-р байрны ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТУУД

Өрөөний зохион байгуулалттай танилцах

Байрны

дугаар

403

Талбайн

хэмжээ

118m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

403 - 118м2
Байрны

дугаар

403

Талбайн

хэмжээ

123m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

403 - 123м2
Байрны

дугаар

403

Талбайн

хэмжээ

166m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

403 - 166м2
Байрны

дугаар

403

Талбайн

хэмжээ

214m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

403 - 214м2