Blog-banner

405-р байр

405-р байрны ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТУУД

Өрөөний зохион байгуулалттай танилцах

Байрны

дугаар

405

Талбайн

хэмжээ

121m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

405 - 121м2
Байрны

дугаар

405

Талбайн

хэмжээ

214m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

405 - 214м2