Blog-banner

406-р байр

406-р байрны ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТУУД

Өрөөний зохион байгуулалттай танилцах

Байрны

дугаар

406

Талбайн

хэмжээ

120.3m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

406 - 120.3m2
Байрны

дугаар

406

Талбайн

хэмжээ

170.3m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

406 - 170.3m2