Blog-banner

407-р байр

407-р байрны ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТУУД

Өрөөний зохион байгуулалттай танилцах

Байрны

дугаар

407

Талбайн

хэмжээ

120.3m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

407 - 120м2
Байрны

дугаар

407

Талбайн

хэмжээ

170.3m2

Унтлагын

өрөө

3

Угаалгын

өрөө

2

407 - 170.3м2